Varken bättre eller sämre än fastström, snarare tvärtom

Generatorbilar